Pogoji poslovanja

 

Pojasnilo:

 

Nahajate se na portalu DeloAvstija.si, ki je namenjen iskalcem dela v Avstriji. Upravljavec portala je podjetje Senio PRO, računalniško programiranje d.o.o., Podgrad 3, 9250 Gornja Radgona (v nadaljevanju upravljavec).

Spletni portal ne samo, da spoštuje in si želi enakopravnost med spoloma, ampak jo celo spodbuja z aktivnim iskanjem obeh spolov za vse vrste del, ki jih delodajalci ponujajo! Vendar zaradi tehničnih in praktičnih lastnosti dela in vnosa podatkov ter objave ponudb za delo ter ostalih vsebin navaja vsa delovna mesta in druge vsebine v moškem spolu. To ne pomeni in ne omejuje v nobenem primeru prijave oseb ženskega spola!

Za uporabo portala so namenjena ta splošna pravila, ki jih pred nadaljevanjem preberite. Z uporabo portala potrjujete, da ste z navedenimi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe splošnih pogojev zavezujejo. Upravljavec si pridružuje pravico do sprememb in dopolnitev teh splošnih pogojev uporabe. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani, datum zadnje spremembe pa je zapisan na dnu teh splošnih pogojev. Uporaba vsebin na portalu je za uporabnika, oziroma za iskalca dela brezplačna.

 

Uporaba vsebin na portalu in avtorske pravice:

 

Imetnik spletne domene DeloAvstrija.si je podjetje Senio PRO d.o.o. – upravljavec, ki uporabnikom – iskalcem dela, dovoljuje ogledovanje in uporabo vsebin portala v skladu z avtorskimi pravicami, s katerimi so zaščitene vse informacije, podatki in druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na portalu, zato je vsebino portala dovoljeno uporabljati le za zasebne namene, če drugačen način uporabe ni posebej dovoljen. Uporabniki ne smejo spreminjati, prenašati, kopirati, objavljati, prikazovati ali prodajati vsebin portala brez pisnega dovoljenja upravljavca. Dovoljeno je tiskanje in nalaganje vsebin le za namene branja in za uporabo v nekomercialne namene. Vsebina portala, slike, besedila, logotip, programska oprema in grafika so last upravljavca.

 

Storitve na portalu:

 

Storitve na portalu se nanašajo na vse storitve, ki jih ponuja portal DeloAvstrija.si in obsegajo predvsem objavo ponudb delovnih mest v Avstriji.

Iskalci dela imate možnost, da vpišete svoj življenjepis v bazo življenjepisov (CV-jev) in tako vas bomo lahko kontaktirali takoj, ko bo na razpolago odprto delovno mesto za vaše področje. S tem, ko dodate svoj življenjepis v bazo iskalcev nam istočasno dovolite tudi, da vas tedensko obveščamo o novostih na spletnem portalu DeloAvstrija.si. Seveda pa se lahko kadarkoli preko povezave v vseh naših sporočilih ali preko e-pošte na info(afna)deloavstrija.si kadarkoli odjavite od prejemanja tovrstnih obvestil. Lahko pa se naročite samo na e-novice, ki vam omogočajo hitrejši dostop do tekočih informacij glede trenutno aktualnih delovnih mest v Avstriji, kar pomeni, da boste lahko takoj, ko se odpre novo delovno mesto dobili obvestilo preko e-pošte. Možnost pa imate tudi, da se vpišete v skupino DeloAvstrija.si na spletnem portalu Facebook (za katerega pa veljajo njihovi pogoji poslovanja).

 

Dostopnost do portala:

 

Upravljavec omogoča dostop do vsebin portala in njegovo uporabo vse dni v letu, 24 ur na dan, razen v primeru morebitne krajše prekinitve zaradi tehničnih razlogov. V primeru daljše nedostopnosti do vsebin portala (večji tehnični posegi) bo poskušal upravljavec predhodno o tem obvestil uporabnike, v kolikor bo to mogoče. Podatki v obrazcih so dostopni dokler uporabnik ne zapusti te strani, oziroma zapre brskalnika.

 

Odgovornost upravljavca:

 

Upravljavec se sicer zavezuje za ažurnost, točnost in pravilnost podatkov in vsebin na portalu, vendar pa za neažurnost, netočnost in nepravilnost podatkov ne prevzema odgovornosti, saj zaradi spremenljive narave vsebin ne more zagotavljati, da so te posodobljene in popolne.

Upravljavec portala ni odgovoren za kakršno koli škodo ali izgubo (neposredno/posredno, sedanjo/bodočo), ki izhaja ali je povezana z uporabo ali z nezmožnostjo uporabe portala.

 

Upravljavec tudi ni odgovoren za:

 

 • morebitne škodljive posledice, ki izhajajo iz uporabe portala in njegovih vsebin;
 • nadaljnji proces izbire kandidata s strani potencialnega delodajalca in obliki njunega medsebojnega sodelovanja;
 • zagotovitev odzivnosti iskalcev dela na objavljene oglase;
 • deaktivacijo oglasa pred objavljenim iztekom roka za prijavo;
 • motnje ali slabo delovanje portala zaradi motenj ali slabega delovanja internetnega omrežja;
 • za okvare ali izgube podatkov iskalcev dela na e-novice kot posledica tehničnih napak;
 • nedovoljen dostop do naših strežnikov s strani tretjih oseb in/ali uporabo kakršnih koli osebnih podatkov, ki so tam shranjeni;
 • viruse, ki bi jih lahko tretja stranka prenesla preko portala;
 • izgubo vsebin, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti računalnika in neznanja ali nespretnosti uporabnika.

 

Varovanje zasebnosti in osebni podatki uporabnikov:

 

Uporabnik storitve izrecno dovoljuje, da upravljavec z namenom zagotavljanja storitev portala zbira in obdeluje podatke za zagotavljanje storitev, ki jih ponuja. Upravljavec občasno, skladno z zakonom, na e-naslove pošilja periodična obvestila o novostih, lastnih storitvah in izdelkih, ki so povezani z iskanjem dela in uporabnikom predstavljajo uporabno ter zanimivo vsebino. V vsakem poslanem sporočilu ima uporabnik možnost odjave od nadaljnjega prejemanja podobnih sporočil. Portal uporabnikom zagotavlja neprestano pravico do vpogleda, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. V kolikor te možnosti ne najde ali ni aktivna pa nas lahko v vsakem trenutku o želji izbrisa vseh svojih podatkov obvesti tudi preko elektronske pošte na naslov info(afna)deloavstrija.si.

Osebne podatke uporabnikov portala lahko uporabljajo le pooblaščene osebe upravljalca. Uporabniki pa z vnosom in/ali objavo osebnih podatkov soglašajo, da le-te posredujemo v potrebni meri tudi tretjim osebam - bodočim delodajalcem ali agencijam, ki sodelujejo z bodočimi delodajalci (v nadaljevanju tretjim osebam). Upravljalec pa v predizbornem postopku v večini primerov (ne pa izključno) posreduje tretjim osebam le del uporabnikovega življenjepisa, ki priča o njegovih znanjih in veščinah ter preteklih zaposlitvah, ne pa uporabnikovih osebnih podatkov.

Uporabniki, ki bodo na portal DeloAvstrija.si vnesli svoj življenjepis naj iz njega izpustijo tiste podatke, za katere ne želijo, da so vidni upravljavcu portala. Upravljavec ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala, če uporabnik teh podatkov iz življenjepisa ne izpusti. Uporabnik svojemu življenjepisu ne sme pripeti kopij svojih osebnih dokumentov.

 

Prepovedana in nezakonita uporaba:

 

Uporabnik se obvezuje, da ne bo uporabljal portala za nezakonite namene ali namene, ki niso skladni s splošnimi pogoji uporabe. Portala ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi ga lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali mu škodil. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje drugih uporabnikov portala.

Prepovedano je pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katerekoli storitve portala, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o njegovih uporabnikih.

Uporabnik sme uporabljati storitve portala le v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun tistih poslovnih subjektov, za katere ima v skladu z veljavnimi predpisi pooblastilo ali drugo pravno podlago za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje.

 

Obveznosti uporabnikov portala:

 

Uporabniki lahko vsebino portala pregledujejo brezplačno in brez registracije.

Uporabniki portala se zavezujejo, da so vsi podatki, ki so jih vpisali na portalu, predvsem kontaktni podatki, podatki o izobrazbi, delovnih izkušnjah ipd. točni, in so odgovorni za njihovo verodostojnost. Uporabnik ne sme objaviti kontaktnih podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja. Navajanje izmišljenih podatkov ter izdajanje za tretjo osebo, oziroma vpisovanje podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja je strogo prepovedano.

Življenjepisi, ki jih uporabniki objavijo na portalu morajo biti vsaj v slovenskem jeziku in vsebovati resnične podatke. Uporabnik, ki upravitelju posreduje življenjepis daje upravitelju dovoljenje za obdelavo, hranjenje in posredovanje njegovih vsebin, skladno s pogoji varovanja zasebnosti in osebnih podatkov uporabnikov na portalu.

Uporabnikom so izrecno prepovedana tudi vsa naslednja dejanja, za katera se zavezujejo, da jih ne bodo izvajali niti poskušali izvajati:

 • uporaba storitve z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
 • uporaba groženj, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja v komunikaciji ter izražanja, ki bi lahko kršilo osebnostne pravice tretjih oseb, objavljanje neresničnih, nezakonitih, škodljivih, zavajajočih, spornih, moralno neprimernih ali žaljivih vsebin,
 • izrabljanje storitve v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene od tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe,
 • distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
 • kakršno koli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve, zlasti omogočiti uporabo storitve iz drugega spletnega mesta ali dobiti dostop do podatkov o drugih uporabnikih,
 • kakršni koli poskus pridobiti, zbirati, uničevati, spreminjati in/ali shranjevati osebne podatke drugih uporabnikov in podatke, ki jih ti uporabniki vnesejo z namenom uporabe storitve.

Uporabniki so za vsako kršitev teh pogojev uporabe lahko tudi odškodninsko ali kazensko odgovorni.

 

Pravica zavrnitve življenjepisa:

 

Upravljavec si pridržuje pravico, ne pa dolžnosti, zavrniti oziroma umakniti celotno vsebino ali del vsebine življenjepisa brez obrazložitve.

 

Cene storitve portala:

 

Uporaba portala za iskalce dela v Avstriji je brezplačna. Dodatne storitve se obračunajo skladno s cenikom in cenami, ki so objavljene na spletnem mestu DeloAvstrija.si. Pri vseh cenah na spletnem portalu je že obračunan DDV po stopnji 22%.

 

Piškotki:

 

Na spletnem portalu DeloAvstrija.si uporabljamo različne vrste piškotkov, ki služijo za izboljševanje vaše uporabniške izkušnje. Z uporabo spletnega portala soglašate z uporabo piškotkov!

 

Pristojnost in končne določbe:

 

Uporabniki soglašajo, da za uporabo portala in za tolmačenje navedenih splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije. Za vse morebitne spore, nastale kot posledica uporabe portala, je pristojno Okrožno sodišče v Mariboru.

Upravljavec si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev. Šteje se, da je uporabnik nove pogoje uporabe sprejel ob prvi uporabi portala DeloAvstrija.si na podlagi spremenjenih pogojev.

Če imate kakršna koli dodatna vprašanja glede pogojev poslovanja ali varovanja vaše zasebnost ali če želite dodatna pojasnila v zvezi s tem, nam prosimo pišite na elektronski naslov info(afna)deloavstrija.si. Potrudili se bomo, da vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

 

Zadnjič posodobljeno: 30.08.2015