Fizioterapevt (1005270)

Naloge:

 • Načrtovanje poteka terapije po lastni presoji in zdravniški diagnozi.
 • Izvedba terapije na področju kosti in sklepov, problemov drže, deformacij in otrdelih mišic, ki so vzrok poškodb ali bolezni.

Preberi več

Vodja projektov – Logistika v farmaciji (1005254)

Naloge:

 • Izvedba projektov po zahtevah kupca.
 • Optimizacija logističnih procesov.
 • Izdelava koncepta in modela postavitve modularnih elementov z modernim CAD sistemom.
 • Sodelovanje z drugimi tehničnimi oddelki (znotraj celotne družbe)
 • Izvedba prodajnih aktivnosti ter predstavitev.

Preberi več

Vodja notranje logistike (1005263)

Naloge:

 • Tehnično in komercialno vodenje projektov intralogistike (notranje logistike).
 • Vodenje projektov skupaj s kontrolingom.
 • zbira podizvajalcev v dogovoru z nabavo.

Preberi več

Vodja logističnih projektov – Jugovzhodna Evropa (1005265)

Naloge:

 • Izvedba logističnih zahtev po želji stranke.
 • Optimizacija logističnih procesov.
 • Načrtovanje strukture modularnih logističnih sistemov, s pomočjo modernega CAD sistema.
 • Sodelovanje z drugimi tehničnimi oddelki, v sklopu celotnega koncerna.
 • Pomoč pri prodajnih razgovorih in prezentacijah stranki.

Preberi več

Svetovalec za informacijsko tehnologijo (1005257)

Naloge:

 • Samostojna obdelava podpornih zahtevkov s področja IKT kot na primer nadzor prebivalstva, gradbeništvo, matična knjiga, državljanstvo.
 • Oskrba končnih strank preko telefona za naše stranke iz področja komunalnega gospodarstva.
 • Podpora produktnih vodij in prodaje pri nadaljnjem razvoju naših storitvenih dejavnosti.
 • Oskrba končnih strank (šolanje in uvajanje) pri stranki (področje Štajerske, Koroške in Gradiška).
 • Koordinacija in izvedba seminarjev za naše stranke.

Preberi več

Vodja montaže (1005262)

Naloge:

 • Vodenje ekipe do 20 delavcev.
 • Mednarodna montaža skladiščne in sortirne tehnike oziroma elektronska industrijska montaža.

Preberi več

Strokovnjak za SCRUM (1005274)

Naloge:

 • V podjetju ste odgovorni za uvajanje, vodenje in nadziranje SCRUM agilnih metod razvoja programske opreme.
 • Šolanje, razvoj in podpora celotne programske ekipe v povezavi s SCRUM agilnimi metodami.
 • Definiranje, nadaljnji razvoj in zagotavljanje pravilne izvedbe pravilnih procesov dela.
 • Moderiranje SCRUM sestankov in odstranitev ovir.
 • Intenzivno sodelovanje z produktnimi vodji in celotno ekipo za doseganje ciljev in povečevanje učinkovitosti.

Preberi več

SPS - inženir za zagon (1005228)

Naloge:

 • Razvoj in implementacija programskih rešitev po želji stranke, kakor tudi testiranje in predaja stranki.

Preberi več

Razvojni konstrukter (1005252)

Naloge:

 • Izdelava normiranih tehničnih risb in gradnikov
 • Snovanje mehatronskih gradnikov
 • Izračun in analiza materiala in delovnega postopka
 • Oskrba in pomoč pri iskanju rešitev za testne konstrukcije
 • Izvajanje inovacijskih procesov
 • Nudenje strokovne podpore za zaposlene in stranke

Preberi več

Razvojni inženir - elektro (1005187)

Naloge:

 • Administracija in standardizacija načrtovanja in implementacije elektroinštalacij.
 • Načrtovanje medsebojno povezanih električnih sistemov, kakor tudi skupnih stikalnih omar.
 • Izdelava, branje in implementacija E-načrtov (AutoCAD).

Preberi več

Razvijalec programske opreme C/C++ (1005258)

Naloge:

 • Del ekipe za raziskave in razvoj.
 • Delovno področje je elektro in informacijska tehnologija s središčem dela na aplikativnih rešitvah.
 • Glavni del vaših nalog obsega razvoj krmilne tehnologije, ki bazira na C++ programskem jeziku.

Preberi več

Razvijalec programske opreme .NET (1005246)

Naloge:

 • Tekoča optimizacija ERP programske opreme.
 • Snovanje in razvoj individualnih prilagoditev.
 • Razvoj novih funkcionalnosti.

Preberi več

Razvijalec poročil/SSRS (1005273)

Naloge:

 • Razvoj in grafično oblikovanje s pomočjo SSRS/Reporting Services (SQL Server) in izvedba pripadajočih poizvedb iz baze.
 • Snovanje in nadaljnji razvoj internetnih in intranetnih aplikacij.
 • Razvoj novih funkcij in funkcionalnosti ter optimizacija procesov.
 • Izdelava SQL skript v povezavi z aplikacijami za bazo podatkov.
 • Izdelava in adaptacija manjših aplikacij za bazo podatkov v ERP/PLM okolju.

Preberi več

Projektni vodja za informacijske tehnologije (1005250)

Naloge:

 • Odgovornost za specifikacije in strukturiranje programskih zahtev
 • Načrtovanje vseh potrebnih konfiguracij in delnih razvojev
 • Koordinacija in vodenje projektne ekipe
 • Stičišče med programersko ekipo in vodjem projekta ter stranko
 • Organizacija in koordinacija zagonskega postopka in faze uvajanja

Preberi več

Programski inženir za testiranje in avtomatizacijo (1005271)

Naloge:

 • Avtomatizacija testov.
 • Izdelava novih testov in sprotno izboljševanje že obstoječih testov.
 • Analiza testnih poročil.
 • Testiranje izvedljivosti in pomanjkljivosti (usability and exploratives).

Preberi več

JAVA Skript / PHP WEB Programer

Naloge:

 • Razvoj modularnih rešitev in razširitev za obstoječe produkte
 • Razvoj prikrojenih rešitev za končne stranke
 • Sprotno optimiranje in zagotavljanje kakovosti
 • Sodelovanje pri analizi, konceptnih predlogih ter ohranjanju in izdelavi dokumentacije

Preberi več

JAVA Programer (1005244)

Naloge:

 • Razvoj modularnih rešitev in razširitev za obstoječe produkte z Java / JEE.
 • Razvoj prikrojenih rešitev za končne stranke.
 • Sprotno optimiranje in zagotavljanje kakovosti.
 • Sodelovanje pri analizi, konceptnih predlogih ter ohranjanju in izdelavi dokumentacije.

Preberi več

Inženir elektronike - izkušen (1005248)

Naloge:

 • Strokovno vodenje sodelavcev.
 • Usposabljanje mladih inženirjev elektronike.
 • Zastopanje ekipe elektronikov v povezavi s projekti.
 • Optimizacija in nadaljnji razvoj procesov in metod znotraj ekipe.
 • Projektno vodenje in strokovna odgovornost za področje elektronike.
 • Razvoj novih tehnoloških rešitev in podajanje konkretnih izvedbenih idej.
 • Validacija elektronskih gradnikov in izdelkov.

Preberi več

Disponent – špediter v zunanjem transportu (1005266)

Naloge:

 • Obdelava in izvedba transporta v cestnem tovornem prometu za evropsko področje.
 • Sistematična obdelava in prevzem vseh pripadajočih dokumentov povezanih s transportom.
 • Tesno sodelovanje s vsemi strokovnimi oddelki v podjetju.

Preberi več

Diplomirana medicinska sestra (1005264)

Naloge:

 • Samostojna diagnostika, načrtovanje in organizacija.
 • Kontrola vseh negovalnih postopkov.
 • Zviševanje stopnje negovalnih zahtev pacientov.
 • Vodenje in nadziranje ter spremljanje negovalnih postopkov.
 • Izvedba administrativnih nalog.
 • Izvedba drugih nalog povezanih z delom višje medicinske sestre.

Preberi več

Avtomatizacijsko procesni tehnik (1005260)

Naloge:

 • Načrtovanje in izvedba krmilnih in vizualizacijskih programov.
 • Zagon naprav v Avstriji in tujini.

Preberi več

Prijavite se na omenjeno ponudbo dela tako, da vpišete svoj življenjepis v našo bazo!

PRIJAVI SE!